GUIDADE NATURVANDRINGAR:
Bli guidad vid  Åsnen och Nationalparken.

En vacker del av Småland där alla kan trivas och njuta av naturen.

Åsnens Nationalpark

Åsnens Nationalpark är Sveriges 30:e och nyaste nationalpark som öppnde år 2018.  Ett himelrike för fiskar, däggdjur och fåglar. T.ex. Grävling, vattenfladdermus, Dovhjort, Silvertärna, Bergfink, Tallbit, Lärkfalk, Stor lom, Björkna, Abbore, Gös är bara några exempel. Åsnens nationalpark är en blandning mellan land och insjö. Åsnen har många öar- en egen skärgård. Runt Åsnen finns mycket lövträd, en unik bland-och Ädellövskog.

Åsnens nationalpark har öppet året runt, dygnet runt. Har du tur kan du upptäcka fladdermöss i skymningen om du är där vid rätt tidpunkt på året. Här finns många artet att upptäcka speciellt mossar och lavar.

Småland som förr

Tackvare den unika bokskogen och blandskogen ser landskapet ut som det gjorde förr innan skogen började exploateras. Idag är den mesta skogen som planteras rödgran som har inneburit att hela landskapet ser annurlunda ut.

Tänk dig Småland på 1700-talet innan idustrialiseringen och när upplysnigstiden rådde. Ett landskap där Carl von Linné fick sin uppväxt. Mannen som delade in och katalogiserade hela växtriket.